Ogłoszenie o zmianie statutu IFM Globalnych Szans FIZ z dnia 02.08.2014 r. - AgioFunds