Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN z dnia 02.08.2014 r. - AgioFunds