Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Wierzytelności NS FIZ z dnia 01.08.2014 r. - AgioFunds