Ogłoszenie o zmianie statutu funduszu HERMES CAPITAL FIZ z dnia 14.12.2022 - AgioFunds