Ogłoszenie o zmianie statutu FULCRUM FIZ z dnia 1.09.2022r. - AgioFunds