Ogłoszenie o zmianie statutu FRAM FIZ z dnia 21.03.2019 r. - AgioFunds