Ogłoszenie o zmianie statutu FRAM FIZ z dnia 17.03.2020 r. - AgioFunds