Ogłoszenie o zmianie statutu FRAM FIZ z dnia 10.01.2019 r. - AgioFunds