Ogłoszenie o zmianie statutu FORTUNATO NS FIZ - AgioFunds