Ogłoszenie o zmianie statutu FORTUNATO NS FIZ z dnia 15.11.2019 r. - AgioFunds