Ogłoszenie o zmianie statutu FORTUNATO NS FIZ z dn. 15.07.2021 r. - AgioFunds