Ogłoszenie o zmianie statutu FORTUNATO NS FIZ z dn. 09.06.2020 r. - AgioFunds