Ogłoszenie o zmianie statutu Fortunato NS FIZ z 06.12.2018 r. - AgioFunds