Ogłoszenie o zmianie statutu Fortunato NS FIZ z 04.04.2019 r. - AgioFunds