Ogłoszenie o zmianie statutu Fortunato NS FIZ z 16.01.2018 r. - AgioFunds