Ogłoszenie o zmianie statutu Fortunato NS FIZ z 07.02.2018 r. - AgioFunds