Ogłoszenie o zmianie statutu FORSYTHIA CAPITAL FIZ z dnia 30.09.2019 r. - AgioFunds