Ogłoszenie o zmianie statutu FORSYTHIA CAPITAL FIZ z dnia 30.08.2021 r. - AgioFunds