Ogłoszenie o zmianie statutu FORSYTHIA CAPITAL FIZ z dnia 19.12.2018 r. - AgioFunds