Ogłoszenie o zmianie statutu FORSYTHIA CAPITAL FIZ z dnia 13.09.2021 r. - AgioFunds