Ogłoszenie o zmianie statutu FORSYTHIA CAPITAL FIZ z dnia 03.12.2021 r. - AgioFunds