Ogłoszenie o zmianie Statutu Forsythia Capital FIZ AN z dnia 12.12.2016 r. - AgioFunds