Ogłoszenie o zmianie Statutu FORMICA FIZ AN w likwidacji z dnia 01.03.2017r. - AgioFunds