Ogłoszenie o zmianie statutu FABROS CAPITAL FIZ AN z dnia 29.10.2018 r. - AgioFunds