Ogłoszenie o zmianie statutu FABROS CAPITAL FIZ AN z dnia 11.12.2018 r. - AgioFunds