Ogłoszenie o zmianie statutu FABROS CAPITAL FIZ AN w likwidacji z dnia 07.06.2019 r. - AgioFunds