Ogłoszenie o zmianie statutu Fabros Capital FIZ AN z dnia 28.04.2017 r. - AgioFunds