Ogłoszenie o zmianie statutu Fabros Capital FIZ AN z dnia 01.03.2017 - AgioFunds