Ogłoszenie o zmianie statutu EuCO FIZ AN - AgioFunds