Ogłoszenie o zmianie statutu ENRAV FIZAN z dn. 31.01.2020 r. - AgioFunds