Ogłoszenie o zmianie statutu ENRAV FIZAN z dn. 01.10.2018 r. - AgioFunds