Ogłoszenie o zmianie statutu ENRAV FIZAN z dn. 26.06.2020 r. - AgioFunds