Ogłoszenie o zmianie statutu ENRAV FIZAN z dn. 23.12.2019 r. - AgioFunds