Ogłoszenie o zmianie statutu ENRAV FIZAN z dn. 18 07 2018 - AgioFunds