Ogłoszenie o zmianie statutu ENRAV FIZ AN z dnia 12.10.2016r. - AgioFunds