Ogłoszenie o zmianie statutu EMPRESA FIZ AN z dnia 26.07.2019 r. - AgioFunds