Ogłoszenie o zmianie Statutu Daleki Wschód FIZ Spółek Chińskich i Dalekiego Wschodu z dnia 7.06.2017 r. - AgioFunds