Ogłoszenie o zmianie statutu Daleki Wschód FIZ SChiDW z 15.06.2018 r. - AgioFunds