Ogłoszenie o zmianie statutu Craspedia Capital FIZ AN w likwidacji - AgioFunds