Ogłoszenie o zmianie Statutu CC92 FIZ AN z dnia 01.07.2022 r. - AgioFunds