Ogłoszenie o zmianie statutu CAMPANULA CAPITAL FIZ AN z dnia 30.03.2020 r. - AgioFunds