Ogłoszenie o zmianie statutu CAMPANULA CAPITAL FIZ AN z dnia 28.02.2019 r. - AgioFunds