Ogłoszenie o zmianie statutu CAMPANULA CAPITAL FIZ AN z dnia 26.10.2018 r. - AgioFunds