Ogłoszenie o zmianie statutu CAMPANULA CAPITAL FIZ AN z dnia 23.04.2020 r. - AgioFunds