Ogłoszenie o zmianie statutu CAMPANULA CAPITAL FIZ AN z dnia 17.01.2021 r. - AgioFunds