Ogłoszenie o zmianie statutu CAMPANULA CAPITAL FIZ AN z dnia 12.12.2018 r. - AgioFunds