Ogłoszenie o zmianie statutu CAMPANULA CAPITAL FIZ AN z dnia 01.04.2020 r. - AgioFunds