Ogłoszenie o zmianie statutu CAMPANULA CAPITAL FIZ AN z dnia 13.12.2017r. - AgioFunds