Ogłoszenie o zmianie statutu CAMPANULA CAPITAL FIZ AN z dnia 01.03.2017r. - AgioFunds