Ogłoszenie o zmianie statutu ARIONN FIZ z dnia 5.09.2019 r. - AgioFunds